Οφθαλμολογικό Πατρών , Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Χώρος υποδοχής και γραμματεία

Εξεταστήρια ισογείου, προεγχειρητικός έλεγχος οφθαλμών

Είσοδος χειρουργείων καταρράκτη & laser

Αίθουσα συσκέψεων και λογιστικών υπηρεσιών

Χώρος αναμονής 1ου ορόφου

Εξεταστήρια 1ου ορόφου

Χειρουργική αίθουσα για τον καταρράκτη